Monday, December 3, 2012

八面消息:葉蒨文唱經典作向顧嘉煇致敬 (20121203)

葉蒨文(Sally)獲邀為上周六到紅館為顧嘉煇演唱會出任表演嘉賓,對於有幸今次參與演唱,Sally特別挑選煇哥為她寫的大熱作品《焚心以火》,Sally說:「呢首歌曲旋律優美,煇哥為我度聲寫曲,唱起嚟非常野,好容易表達感情。」而Sally更穿上一襲黑色高貴服飾,她坦言:「因為要做煇哥嘉賓,我喺揀衫方面都特別下過心思,要簡單得嚟又要高貴,亦好感謝煇哥請我,令我得到呢個咁重要o既表演機會。」

No comments:

Post a Comment